Вашата кошница е празна!

Декларация за поверителност

Информацията предоставена от купувачът на продавача не може да бъде предадена на 3-то лице в никъкви обстоятелства с излючение на писмено разрешение от купувача.
(т.1
ал.10 от договора за покупко/продажба на сайта)